Jesteśmy męską wspólnotą formującą się w oparciu o wartości ewangeliczne

Program formacyjny

Fundamentem programu formacyjnego jest realizacja wartości i zasad wypracowanego przez nas Kodeksu Honorowego. Prowadzi ona do wszechstronnego rozwoju mężczyzny, którego konsekwencją jest zmiana jakości życia. Każdego z nas obowiązują w FMT cztery wymagania, wypływające wprost z 4 wartości Kodeksu Honorowego: regularny sport, służba na rzecz innych, codzienna modlitwa oraz regularne podejmowanie wyzwań.

Poznaj program formacyjny

0

Kodeks Honorowy

0

Wartości Kodeksu Honorowego

0

Rejonów w Polsce

0

Formujących się mężczyzn 

Jak praktykujemy duchowość

w Formacji Męskiej Tożsamości

nasz program formacyjny wywodzi się z wartości ewangelicznych,

każdy członek sam odkrywa swoją drogę duchową,

praktykujemy medytację chrześcijańską,

przygotowujemy teksty do rozważań,

dyskutujemy i dzielimy się swoimi świadectwami,

nasze comiesięczne spotkania rozpoczynamy mszą św.,

mamy jednego wspólnego duszpasterza,

każdy rejon ma swojego lokalnego opiekuna duchowego.

Chcesz rozpocząć formację w wymagającym środowisku?

Dołącz do nas jeśli widzisz sens rozpoczęcia formacji w wymagającym środowisku, chcesz świadomie rozwijać swoją duchowość w świetle Ewangelii oraz pragniesz skutecznie stosować Ewangelię w codziennym życiu.

Możesz dołączyć do funkcjonującego rejonu w Twojej okolicy lub z naszym wsparciem stworzyć nowy rejon FMT w swoim środowisku.